W centrum wsi pod obecnym nr 79 znajdowała się niegdyś karczma sądowa, remiza strażacka oraz sala taneczna. Pod obecnym nr 79 w Trzcińsku znajdowała się przed II Wojną Światową karczma sądowa, było w niej

Dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z epitafiami z przełomu XVIII-XIX w. Stary cmentarz przykościelny, ewangelicki. Mieszkańcy Trzcińska w XV wieku nie mieli we wsi kościoła ani miejsca pochówku, więc korzystali

Trudno uwierzyć, że istniał jeszcze w latach 80-tych XX w. Po pałacu pozostało dziś kilka starych drzew i zabudowania folwarczne Przypuszcza się, że przed powstaniem pałacu w jego miejscu stał mały, charakterystyczny dla baroku,

W tym jednym budynku mieścił się szynk, podawano na dole obiady, na górze znajdowała się sala taneczna ze sceną. Budynek w centrum wsi, w którym znajduje się obecnie: sklep (na dole), biblioteka (na górze),

Wielopiętrowy i wielorodzinny budynek był przed wojną gościńcem, pensjonatem wraz z sala taneczną, budynki usytuowane były po dwóch stronach drogi. Po przeciwnej stronie obecnej ulicy i domu nr 30 widoczne są kamienne piwnice, które

Znajduje się między Trzcińskiem a Wojanowem  na trasie linii kolejowej nr 274 (z Göerlitz do Wrocławia Świebodzkiego), a wybudowany został jako część Górskiej Kolei Śląskiej, której trasa prowadziła z Göerlitz i Węglińca przez Jelenią