PROJEKT PARTNERSKI

Tytuł projektu: MAPY PAMIĘCI, PAMIĘĆ NA MAPACH.
Hasło: NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI O ZWYKŁYCH MIEJSCACH W GMINIE JANOWICE WIELKIE
 
Krótki opis projektu:

Projekt zakładał utworzenie lokalnego archiwum pamięci opartego na materiałach przekazanych przez mieszkańców.

W ramach projektu miejsca, opowieści, zdjęcia zostały umieszczone na platformie www, z interaktywną mapą gminy. Na niej zostały naniesione miejsca, z którymi wiążą się ciekawe opowieści mieszkańców lub osób związanych z gminą, dotyczące tych miejsc, mało znanych lub nieznanych wcześniej, niezwykłych; zbieramy również opowieści dotyczące pamiątek, przedmiotów, zdjęć, wydarzeń itp…..Wszystko gromadzone jest w formie elektronicznej: zdjęcia, spisane lub nagrywane wywiady z mieszkańcami i lokalnymi ekspertami. Założeniem jest pokazanie gminy przez pryzmat osobistych doświadczeń, pamiątek i materiałów mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.

Każda wieś posiada swoją podstronę na platformie www, na której kształt i treści może mieć wpływ, poprzez grupę roboczą, w  której uzgodni zakres i treści, zbierze informacje, opowieści, zdjęcia itd…

Zasięg projektu: Gmina Janowice Wielkie
Członkowie Grupy Inicjatywnej:

Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, Uczestniczka VIII edycji Liderzy PAFW, Członkini Grupy Odnowy Wsi Janowice Wielkie, Rady LGD, Lokalny przedsiębiorca zw. z turystyką, Przewodniczący Rady Gminy Janowice, Członkini Rady Seniorów, Mieszkanka Janowic Wielkich – członek Rady Sołeckiej, Lokalny producent żywności ekologicznej z Mniszkowa, Psycholog, mieszkanka Janowic Wielkich, Sołtyska Wsi Trzcińsko, Mieszkaniec wsi Trzcińsko, Mieszkanka Miedzianki, Pracownik Gminy Janowice Wielkie.

Lider Grupy Inicjatywnej:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Dorota Goetz, e-mail: d.goetz@duchgor.org, tel. 75 644 21 65.

Dobro wspólne:

zachowanie zbiorowej pamięci historycznej, kulturowej, przyrodniczej, społecznej mieszkańców Gminy Janowice Wielkie przez szerokie włączenie mieszkańców w proces gromadzenia oraz przyczynienie się pamięci i zasobów do budowania poczucia wspólnoty, wzmocnienia poczucia tożsamości, edukacji ekologicznej oraz preferowania ekoturystykił 

„Czasem trzeba obejrzeć się za siebie, by zrozumieć to, co niesie przyszłość.” Yvonne Woon

Do października 2021 r. realizowane jest nowe przedsięwzięcie „Mapy pamięci, pamięć na mapach”, finansowane ze środków programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach „Start-upu na rzecz dobra wspólnego” oraz środków Sołectw:  Janowice Wielkie, Trzcińsko, Radomierz, Komarno.

Grupa mieszkańców z gminy Janowice Wielkie, przy współpracy sołtysów, Gminy Janowice Wielkie, lokalnych organizacji pozarządowych oraz Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór podjęło się niezwykłego zadania: utworzenia lokalnego, żywego archiwum pamięci Gminy Janowice Wielkie, opartego na opowieściach, zdjęciach, dokumentach przekazanych przez mieszkańców.

Zebrane materiały zostaną umieszczone na platformie www, z interaktywną mapą gminy. Wszystko gromadzone jest w formie elektronicznej: zdjęcia, skany, spisane lub nagrywane wywiady. Każda miejscowość gminy będzie posiadała podstronę na platformie www, nad którą pracuje grupa robocza w danej wsi.

Animatorzy Partnerstwa PAFW Janowice Wielkie wysłuchają i utrwalą relacje ze świata którego nie znają młodsze pokolenia, świata, który żyje jedynie w pamięci ludzkiej. Zachowanie i utrwalenie tego jak mieszkańcy w innych dekadach żyli , co robili, z czego się śmiali, jak wyglądała codzienność, skąd przybyli, jak sobie pomagali, jak radzili sobie w różnych, nie zawsze łatwych czasach może się okazać perspektywą, która pozwoli nam lepiej radzić sobie współcześnie.

Może się okazać również jedynym śladem jaki po nas i naszych najbliższych zostanie.

Jeżeli chcesz włączyć się w pracę nad wspólnym dobrem skontaktuj się z animatorem w swojej miejscowości:

  • Radomierz: Krzysztof Zawadzki 501 248 188
  • Trzcińsko: Maja Lisowska 512 202 501
  • Komarno: Karolina Heromińska: 663 232 359
  • Janowice Wielkie: Alicja Kozak 609 335 773, Krystyna Pisarska790 210 058
Opracowała: Dorota Goetz