„Czasem trzeba obejrzeć się za siebie, by zrozumieć to, co niesie przyszłość.”

-Yvonne Woon

Zasięg projektów: Gmina Janowice Wielkie
Członkowie Grupy Inicjatywnej:

Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, Uczestniczka VIII edycji Liderzy PAFW, Członkini Grupy Odnowy Wsi Janowice Wielkie i Rady LGD, Lokalny przedsiębiorca zw. z turystyką z Janowic i Komarna, Przewodniczący Rady Gminy Janowice, Członkowie Rady Seniorów, Mieszkanka Janowic Wielkich – członek Rady Sołeckiej, Lokalny producent żywności ekologicznej z Mniszkowa, Psycholog, mieszkanka Janowic Wielkich, Sołtyska Wsi Trzcińsko, Mieszkaniec wsi Trzcińsko, Mieszkanka Miedzianki, Pracownik Gminy Janowice Wielkie, Pracownik GOPS Janowice Wielkie, nauczycielka SP Janowice Wielkie, młody mieszkaniec Janowic Wielkich.

Lider Grupy Inicjatywnej:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Dorota Goetz,
e-mail: d.goetz@duchgor.org , tel. 75 644 21 65.

Dobro wspólne:

Zachowanie zbiorowej pamięci historycznej, kulturowej, przyrodniczej, społecznej mieszkańców Gminy Janowice Wielkie przez szerokie włączenie mieszkańców w proces gromadzenia oraz przyczynienie się pamięci i zasobów do budowania poczucia wspólnoty, wzmocnienia poczucia tożsamości, edukacji ekologicznej oraz preferowania ekoturystyki.

Kontakt:

Jeżeli chcesz włączyć się w pracę nad wspólnym dobrem skontaktuj się z animatorem w swojej miejscowości:
• Radomierz: Krzysztof Zawadzki 501 248 188
• Trzcińsko: Maja Lisowska 512 202 501
• Komarno: Kartek Krawicz: 663 232 359
• Janowice Wielkie: Alicja Kozak 609 335 773, Krystyna Pisarska 790 210 058

PROJEKT PARTNERSKI III

Tytuł projektu: Janowicka Kapsuła Czasu 2022/2023
Krótki opis projektu:

Projekt kontynuuje tworzenie lokalnego archiwum społecznego opartego na materiałach przekazanych przez mieszkańców.
Włączane są kolejne wsie, dołączają nowe osoby. Uczestnicy decydują o tym co zostanie umieszczone i zachowane w archiwum.
Każda wieś posiada swoją podstronę na platformie www, na której kształt i treści może mieć wpływ, poprzez grupę roboczą, w której uzgodni zakres i treści, zbierze informacje, opowieści, zdjęcia itd…
Kwota dofinansowania: 40 000 zł

PROJEKT PARTNERSKI II 2020/2021

Tytuł projektu: MAPY PAMIĘCI, PAMIĘĆ NA MAPACH 2020/2021
Krótki opis projektu:

Projekt zakładał utworzenie lokalnego archiwum pamięci opartego na materiałach przekazanych przez mieszkańców.
W ramach projektu miejsca, opowieści, zdjęcia zostały umieszczone na platformie www, z interaktywną mapą gminy. Na niej zostały naniesione miejsca, z którymi wiążą się ciekawe opowieści mieszkańców lub osób związanych z gminą, dotyczące tych miejsc, mało znanych lub nieznanych wcześniej, niezwykłych; zbieramy również opowieści dotyczące pamiątek, przedmiotów, zdjęć, wydarzeń itp…..Wszystko gromadzone jest w formie elektronicznej: zdjęcia, spisane lub nagrywane wywiady z mieszkańcami i lokalnymi ekspertami. Założeniem jest pokazanie gminy przez pryzmat osobistych doświadczeń, pamiątek i materiałów mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.
Każda wieś posiada swoją podstronę na platformie www, na której kształt i treści może mieć wpływ, poprzez grupę roboczą, w której uzgodni zakres i treści, zbierze informacje, opowieści, zdjęcia itd…
Kwota dofinansowania: 20 000 zł

PROJEKT PARTNERSKI I 2019/2020

Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności Gminy Janowice wielkie

Kwota dofinansowania: 3000 zł

Opracowała: Dorota Goetz