O kinie „Pokój” w Janowicach

Początki, po wojnie… Świetlica Szkoła w pałacu Żniwa Czas wolny, szkoła Remiza strażacka Powódź 1968 Świetlica, dożynki Magiel, wspólne sprzęty wsi Roboty przymusowe, mama Pętla autobusowa Cmentarz ewangelicki

Szatkowanie kapusty Zabawa O ks. Góralczyku

Świetlica Remiza/ karczma Dom nr 30

Cukiernia Rurki z kremem

Fabryka papieru 1 Fabryka papieru 2