Początki, po wojnie… Świetlica Szkoła w pałacu Żniwa Czas wolny, szkoła Remiza strażacka Powódź 1968 Świetlica, dożynki Magiel, wspólne sprzęty wsi Roboty przymusowe, mama Pętla autobusowa Cmentarz ewangelicki