Szkoła

Posted on 9 listopada 2021Możliwość komentowania Szkoła została wyłączona

Szkoła Podstawowa w Radomierzu rozpoczęła swoją działalności zaraz po wojnie, w budynku dotychczasowej niemieckiej szkoły. 

Organizowanie polskiej szkoły trwało od zakończenia działań wojennych w 1945 roku do końca 1946 roku. Uczęszczały do niej głównie dzieci Czystkowa (dawna nazwa Radomierza w okresie powojennym).

Większość dzieci pochodziła z rodzin wysiedleńców z okolic Równego na Wołyniu. Z czasem osiedlali się Polacy z Kresów Wschodnich, okolice Równego oraz z terenów Podkarpacia: okolice Makowa Podhalańskiego, Nowego Sącza i Brzeska. W roku 1946-47 wieś liczyła ok. 800 mieszkańców.

Początkowo szkoła liczyła 7 klas, później również 8 klas.

Szkoła charakteryzowała się wysokim, jak na wiejskie warunki, poziomem nauczania. Wielu uczniów bez problemu dostawało się do szkół średnich (licea i technika), wielu również ukończyło studia wyższe.

Mieszkańcy wspominają wspaniałych nauczycieli m in. Panią Zofię Miłek, która uczyła języka polskiego. Kierownikiem szkoły był Pan Stefan Stolicki. Oboje mają wielkie zasługi dla organizacji szkoły i życia mieszkańców. Byli ludźmi bardzo aktywnymi i oddanymi swojej pracy.

W późniejszych latach, ze względu na mniejszą ilość dzieci, szkoła miała tylko klasy 1-3.

W latach 90-tych pod kierownictwem Pani Ireny Bartusiak szkoła była (jak mówią mieszkańcy) szkołą elitarną. Klasy liczyły po 7-9 dzieci. Szkoła integrowała społeczność wiejską, rodzice byli bardzo zaangażowani w życie szkoły. Organizowano wiele wyjazdów, wycieczek, itp. Organizowano wiele zbiórek materiałów, aby następnie mieć środki na organizację chociażby Mikołajek dla dzieci.

Obecnie w jednej z klas dawnej szkoły znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich.

Opracowanie: Krzysztof Zawadzki
Ze zbiorów Łukasza Dudziaka
fot. Dorota Goetz
fot. Dorota Goetz
Zdjęcia z kroniki szkolnej ze zbiorów Stanisławy Miłek