Kościoły w Komarnie

Posted on 8 listopada 2021Możliwość komentowania Kościoły w Komarnie została wyłączona

Komarno jest jedną z dwóch miejscowości gminy Janowice Wielkie, w której do dnia dzisiejszego przetrwały dwa budynki kościelne: katolicki (czynny) i ewangelicki (nieczynny)

Czynna świątynia p.w. Jana Chrzciciela to XVI-wieczna budowla gotycka, choć kościół we wsi stał na pewno już wcześniej. Posiada tzw. budowę halową z położoną przy stronie zachodniej masywną, kwadratową wieżą. Jej barokowe zwieńczenie najprawdopodobniej wykonane zostało przez miejscowych protestantów.

Kościół jest orientowany (jego prezbiterium skierowane jest na wschód).

Po 1945 r. przez kilkadziesiąt lat stał nieużytkowany. Niszczejący i dewastowany obiekt odbudowany został po 1979 r.

Oryginalnymi fragmentami są: wieża, część murów i kaplica grobowa. Obok niego stoi dawny kościół ewangelicki, wybudowany w II poł. XVIII wieku (lata 1769-1772). Wzniesiony na rzucie ośmioboku, co jest rzadkością w regionalnym budownictwie.

We wnętrzu do dziś zachowały się dwie kondygnacje empor. We wnętrzu zachowała się w oryginalna drewniana, polichromowana ambona oraz ołtarz, a także kamienny kartusz.

Pierwotnie całość wystroju kościoła uzupełniały późnogotyckie figury z XVI w. i meble z przełomu XVIII/XIX w. Większość elementów wyposażenia przeniesiono do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Nieużytkowany, co niestety odbija się na jego stanie, choć w 2010 r. parafii udało się pozyskać pieniądze na wymianę dachu.

Ciekawostki:

Obie świątynie są kościołami filialnymi parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Maciejowej (Jeleniej Górze).
W literaturze znaleźć można dwie różne informacje nt. wezwania dawnego kościoła ewangelickiego: p.w. św. Józefa oraz p.w. Matki Boskiej Pocieszenia

Opracowanie: Alicja Kozak
Źródła:
  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów pod red. Marka Staffy, tom 6 Góry Kaczawskie, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 2000
  • Wojciech Kapałczyński, Kościoły kaplice Kotliny Jeleniogórskiej, Fundacja doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Wrocław 2011
  • Piotr Napierała, Cezary Wiklik, Gmina Janowice Wielkie. Historia i zabytki, Wydawnictwo Doliny Pałaców i Ogrodów, 2010
Autorstwa: MIGORMCZ - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81161421
Autorstwa: MIGORMCZ - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81161421
Ze zbiorów Łukasza Dudziaka
Ze zbiorów Łukasza Dudziaka